Privacyverklaring

Assurantiekantoor Angela Korsten BV is een financiële dienstverlener, die bevoegdheid heeft om namens meerdere verzekeraars, krediet- en hypotheekverstrekkers te bemiddelen bij de acceptatie en (schade)afwikkeling van verzekeringen, financieringen en hypotheken. Bij deze dienstverlening verwerken we persoonsgegevens, die nodig zijn om de verzekering, krediet of hypotheek tot stand te laten komen en uit te kunnen voeren.

Doelstelling verklaring
We verwerken persoonsgegevens en zijn ervoor verantwoordelijk om uw deze gegevens zo goed mogelijk te beschermen. We moeten daarbij voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving. We willen transparant zijn over de soorten gegevens, die we verwerken, en de doelen voor de verwerking met wie we gegevens delen en welke rechten u hebt ten aanzien van uw eigen gegevens.

Soorten gegevens

Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u:

 • Contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en emailadres
 • Leeftijd, geslacht, burgerlijke staat
 • Gegevens met betrekking tot paspoort, rijbewijs of een ander identiteitsbewijs
 • Gegevens over dienstverband, inkomen, beroep en werkgever
 • Gegevens over financiële situatie, vermogen en eventuele schulden
 • Gegevens over huidige financiële producten, zoals bankrekeningen, kredieten, hypotheken en / of verzekeringen
 • Bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld gezondheid
 • Gegevens over eventuele strafrechtelijke feiten, fraudeaspecten
 • Gegevens over ingediende claims/claimhistorie

Wanneer wij gezondheidsgegevens of strafrechtelijke gegevens verwerken, doen we dat uiterst zorgvuldig en alleen met uw toestemming.


Beveiliging, opslag en bewaartermijn van uw persoonsgegevens

We hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Uw persoonsgegevens zullen tevens binnen de organisatie van Assurantiekantoor Angela Korsten BV en / of samenwerkende financiële instellingen bewaard blijven voor zolang we deze nodig hebben, gedurende de wettelijke bewaartermijnen, die voor ons gelden.


Verstrekken van gegevens aan derden
Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet zomaar aan derden. Dat mogen we wel doen als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven, als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak of als de verstrekking ten dienste staat van onze doeleinden van de verwerking van uw persoonsgegevens.

Voor de uitvoering van onze bedrijfsvoering en afhankelijk van de verleende diensten aan u verstrekken wij uw persoonsgegevens mogelijk wel aan de volgende personen of partijen:

 • Financiële instellingen, zoals verzekeraars, krediet- en hypotheekverstrekkers, bij wie we voor u een financieel product aanvragen of bij wie u een fiancieel product hebt, wat wij voor u beheren of waarbij we u begeleiden
 • Externe partijen, die gegevens onder onze zeggenschap en verantwoordelijkheid verwerken, zoals onze ICT-dienstverlener
 • Schade-experts, databases gericht op fraudebestrijding zoals Fish en Cis
 • Notarissen, advocaten en accountants

Dit doen wij uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden, die wij met hen hebben afgesproken. Dit leggen wij vast in schriftelijke overeenkomsten.


Uw rechten ten aanzien van de verwerking van uw gegevens

U heeft het recht om een verzoek bij ons in te dienen tot inzage, correctie en/of verwijdering van de persoonsgegevens, die wij van u verwerken. Hiernaast heeft u het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Let op: het kan zijn dat we niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan een verzoek. Als dit ’t geval is, zullen we dit gemotiveerd laten weten.


Wijzigingen van deze Privacyverklaring
Het kan voorkomen dat we deze verklaring in de toekomst wijzigen. Op onze website vindt u steeds de meest actuele verklaring.


Klachten

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact op ons via onderstaande contactgegevens. Als betrokkene heeft u tevens het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. Kijk daarvoor op www.autoriteitspersoonsgegevens.nl


Contactgegevens

Assurantiekantoor Angela Korsten BV
Schaapsbrug 13
6089 NB  HEIBLOEM
info@angelakorsten.nl

www.angelakorsten.nl
0475 - 59 50 38
06 – 110 95 165

 


Assurantiekantoor Angela Korsten
Schaapsbrug 13
6089 NB HEIBLOEM
0475 – 59 50 38
info@angelakorsten.nl
www.angelakorsten.nl

facebook


maandag: 8:30 - 17:00
dinsdag : 8:30 - 17:00
woensdag: 8:30 - 17:00
donderdag: 8:30 - 17:00
vrijdag en avonduren: op afspraak

Privacy verklaring

Aangesloten bij:


 logo_kifiddeWaerdse-logo